Hamngruppen i Trelleborg

 

Hamnens framtidsvision

 Kalendarium

 
   

Högsta domstolen gav den 18 maj 2011 klartecken till hamnens utbyggnad. Den första etappen med nya vågbrytare som kommer att mynna cirka 500 meter söder om de befintliga, påbörjades under juli 2011.

Utbyggnaden av fyra nya färjelägen med tillhörande uppmarschområden söder och sydost om det nuvarande färjeläge 9, kommer att ske etappvis, i takt med att kommunfullmäktige under ledning av (M), (S) och (KD) beslutar om att kommunens skattebetalare ska borga för hamnens miljardlån.
 
 

2014
Kommunfullmäktige beslöt den 26 maj 2014, att anta den s.k. fördjupade översiktsplanen.
Det innebär att den s.k. stadsgatan ska vara en barriär mellan Trelleborg och slätten.  
All tung trafik till hamnen ska gå denna väg. I föredragningen använde man sig på ett oseriöst sätt av gamla yttranden från Länsstyrelse och Vägverk, då de senaste yttranden inte passade miljöförstörarnas syften att förbättra miljön i centrum, samtidigt som man förstör på norr och på öster.
Endast Söderslättspartiet och Miljöpartiet var emot östlig tillfart till hamnen.

 

2015
Hamnen beräknar att godsvolymen ska öka till 17 miljoner ton år 2015. Man nådde nästan 11 miljoner ton! 2014 hade man 10,26 miljoner ton.

 

2016
Kommunfullmäktige beslöt den 29 februari att acceptera  och bygga vidare på den senaste infartsutredningen. 3 av Söderslättspartiets representanter röstade för en östlig infart trots att medlemmarnas med stor majoritet röstat emot!

 

2017
*- Arkitekttävlingen Europan (Sjöstaden) startar i början av året och vinnare presenteras i december.

*- Visionen för Kuststad 2025 formuleras

*- Bryggan vid västra piren byggs

*- Planering för färjeläge 11 och 12 klar

 

2018
*Förslag över Sjöstadens utformning klart.

 

2022-2023
*Försäljning av tomter och byggnation i Sjöstaden

 

2024
*- Inflyttning i Sjöstaden
*- Ringvägen och truck- och logistikcenter öppnar

2028-29?
En fast förbindelse över Fehmarn Bält beräknas stå klar!

 

* Enligt TA bilagan Kuststad 2016-11-10