Hamngruppen i Trelleborg

Moderaternas ställningstagande

Inom Moderaterna är det främst kommunalrådet Ulf Bingsgård, Hamnens ordförande Jan Isaksson och Lars Mikkelä, som driver Trelleborgs hamns utbyggnad, samt ringvägen med en östlig anslutning till hamnen!

På Kommunfullmäktige mötet den 24 maj 2010 sade Jan Isaksson, att det är ett måste att satsa 335 miljoner nu annars försvinner färjetrafiken. Han poängterade också att beslutet gällde endast denna första utbyggnad.

Lars Mikkelä hävdade att satsningen var viktig för att få en bättre miljö. (Med en tänkt ökning av trafiken med 30% ????)

(M) utgör en fara för Trelleborgs ekonomi och miljön på öster!