Hamngruppen i Trelleborg

Socialdemokraternas ställningstagande

Hamnen

Cathrine Persson v.ordf i hamnstyrelsen och Sten Björck har arbetat hårt för att få de (S)-märkta förtroendemännen att ställa upp på en hamnutbyggnad!

På kommunfullmäktigemötet den 24 maj 2010 hade alla socialdemokrater accepterat ledningens tal om att hamnen  måste byggas ut, i annat fall måste den läggas ner! Trots att (S) accepterat en satsning på över 800 miljoner de senaste 10 åren så är man tvungen att fortsätta, annars läggs hamnen ner?

Cathrine Persson tidigare uttalande om att (S) inte bestämt sig har inte varit trovärdigt, med tanke på att hon stått bakom hamnens alla utredningar och krav, samt förslaget om en östlig infart.

Sten Björk, skriver ständigt om sitt stora miljöengagemang samtidigt som han vill dra en större väg över den skånska slätten, vilket innebär ca 6 km längre väg till hamnen eller från hamnen! Han vill också öka antalet fordon rejält. Är mannen trovärdig?

När Kommunfullmäktige den 26 maj 2014 godkände förslag till FÖP 2025, sade Sten Björk: Det är ett accelererande miljöproblem att fortsätta dra trafiken genom centrum. För det första är det inte genom centrum man drar trafiken, centrum är Algatan/Stortorget. Från trafiken vid mittelbron är det 200m till Algatan och 300m till Nygatan. För det andra vill han att alla fordon ska köra 6 km längre för att nå hamnen. En totalsträcka på 1800 mil varje dag där fordonen ska spy ut sina avgaser och annat miljöfarligt. Längs ringvägen till hamnen är det många bostäder som ligger mellan 50m och 150m ifrån vägen, men för dem finns det inga accelererande miljöproblem! Hur tänker han?