Hamngruppen i Trelleborg

Hamnens förslag till utbyggnad

 

 

 Klicka på bilden!

 

 

 I rikets tjänst!

 

Trelleborgs Hamn AB:s styrelse bestående av:
Torbjörn Karlsson ordf. (S), Jan Isacsson v.ordf. (M). Ordinarie i styrelsen är Gunilla Thysell (-),  Mats Nilsson, Stefan Nilsson, Reinhart Teltscher.

Hamnstyrelsen bygger ut hamnen med 4 nya färjelägen, det innebär utfyllnad i havet med 49 ha eller 500 000 kvm (ca 80 fotbollsplaner!) :

  • Ger kapacitet att öka godsvolymen från 15 till 17 miljoner ton per år
  • Ökad kapacitet kan innebära en trafikmängd genom centrala Trelleborg på över 1 miljon lastbilar och 300 000 personbilar (mer än 3000 fordon/dag) samt ca 10 000 fartygsangörningar per år
  • Möjligheter för ännu större fartyg att angöra hamnen
  • Etappvis utbyggnad som skall vara helt genomförd omkring 2015
  • Beräknad kostnad för utbyggnadsprojekt är cirka 1 miljard kronor

 

 

Följande finns att läsa i Hamnens miljökonsekvensbeskrivning, skickad till Miljödomstolen, avsnitt 5:3, Alternativa lokaliseringar:

Alternativet till att medge tillstånd för den trafikökning som förväntas till 2015, skulle vara att låta denna trafik gå via andra hamnar eller över Öresundsbron.
För de fall, den ökande trafiken istället skulle gå via Ystad, Landskrona eller Malmö, medför det ytterliggare olägenheter för miljö och omkringboende kring dessa hamnar istället! Landskrona och Malmö är också sämre alternativ med tanke på att Öresundsregionen redan idag är starkt belastad med en omfattande fartygstrafik

Hamnens förslag om en tillfart via Östra stranden fanns inte med i ovanstående ansökan. Den fanns däremot i förslag till ÖP 2010 som kommunfullmäktige beslöt ska fördjupas(?)