Hamngruppen i Trelleborg

Trelleborgs hamns volymer 2007- 2018

Gods över kaj (tusen ton) Trailers, lastfordon, släp mm Järnvägsvagnar Passagerare   Bilar/Bussar
2007 12 747   702 660   76 336   1 816 301   333 800
2008 12 434   692 477   73 298   1 820 810   328 066
2009 10 211   581 577   43 956   1 556 076   291 657
2010 10 828   619 053   42 697   1 569 486   289 512
2011 10 808   634 023   36 118   1 563 586   280 837
2012 10 696   613 307   35 684   1 537 857   282 724
2013 9 900   618 422   27 274   1 617 564   328 891
2014 10 138   643 409   27 367   1 680 824   366 798
2015 10 947   693 423   22 289   1 713 325   366 747
2016 10 956   698 701   20 871   1 652 522   362 548
2017 11 268   744 570   15 100   1 754 471   388 992
2018 11 224   740 929   16 105   1 750 770   360 102
minus 11,95%   ökat 5,5% minus 78,9%*   minus 3,61% ökat 7,88%

 

* Den katastrofala minskningen av antalet järnvägsvagnar beror på att numera körs vagnarna över Öresundsbron via Danmark till Tyskland!
Innan Öresundsbron, i slutet av 1990-talet, kördes 120 000-130 000 järnvägsvagnar årligen via färjorna i Trelleborg!

Volymuppgifter ifrån TRAFIKEN I SVERIGES HAMNARS MEDLEMSFÖRETAG.