Hamngruppen i Trelleborg

Välkommen Du är besökare nummer : [counter]

 

Nyheter!

 

Kommunen och hamnen får inte 371 miljoner till ringvägen!

2024-03-23

Trelleborgs hamns största lagerkund lämnar Trelleborg

2024-03-20

Se mer här: 
Video | Facebook

Trelleborgs kommun lånar miljarder!

2024-02-04

Kommunen har problem även med att bygga Sjöstaden!

2023-12-05

Fehmarn Bält tunneln räknar med stora volymer ifrån Trelleborg!

2023-11-06

Fehmarn Bält tunneln kommer att ändra trafikflödena betydligt för Trelleborg!

Länk till youtube

2023-08-09

Trelleborgs hamn är inget riksintresse!

Länk till youtube

2023-08-09

Trelleborgs kommuns synpunkter på överklaganden av evakueringsvägen!

2023-05-11

Se mer ang. evakueringsvägen längre ner. Datum 2021-09-23

Många negativa konsekvenser med ny västlig ringväg!

2022-03-08

Storsatning på svenska hamnar!

Studio 1 i P1

2021-11-22

Hamnen bygger östlig infart - kallar den evakueringsväg!

2021-09-23

Ytterliggare exempel på de små stegens tyranni som hamnen praktiserat i många år. Läs mer här och här samt
Norconsults utredning

Räddningstjänsten ang evakueringsväg

Hamnen spår en dubblering av fordon 2025!

Läs mer här

2021-07-08

Klart för Fehmarn-tunneln även på den tyska sidan!

Läs mer här!

2020-11-04

Trafikverket vill flytta gods ifrån väg till sjöfart!

Pressmeddelande

Handlingsplanen

2020-03-20

Sjöstaden inget för trelleborgare!

Läs mer här

2020-01-03

Nu har vi köpt mark av hamnen för 188 miljoner!

2019-11-10

För lånade pengar!
Hamnen betalar 500 kr/år för att hyra 500 000 kvm

Trafikverket: Ringvägen ingen statlig angelägenhet! 

2019-10-06

VIKTIGT!    Stöd hamngruppen!

2019-10-06

För att täcka kostnader för hemsida och för fortsatt motstånd mot att flytta centrums mijöproblem till den östra delen av staden, tar Hamngruppen tacksamt emot 50 kr per sympatisör, eller ett frivilligt bidrag, på Bankgiro 499-4257

Folkomröstning angående västlig eller östlig hamninfart! 

2019-09-30

Namninsamling pågår! Läs mer här!

Läs mycket kritiska synpunkter på planprogram för östra ringvägen och östra hamninfarten!

2018-09-07

Dra i nödbromsen för Trelleborg!

2018-08-25

LÄNSSTYRELSEN;
Glöm östlig infart till hamnen!

Läs insändare i TA

2018-05-28

FEHMARNBELT
DAYS 2018

Malmö 28-29 maj

2018-01-24

Ett nej är ett nej!

Läs insändare i TA

2017-11-10

Staten stöttar inte ringväg till hamnen!

Länk till TA

2017-09-01

Katastrof för oss boende på öster!

Läs insändare i TA

 

2017-09-01

Trelleborg motarbetar det klimatpolitiska ramverket!

2017-08-21

Ny väg i söder kan ge lastbilschock på väg 108!

Läs mer i SDS

2017-06-30

Underliga besked på informationsmöte om hamninfart!

Läs mer här

2017-02-25

Uppdrags-beskrivning för tillfart till hamnen.

2017-02-01

En osannolik planeringshistoria
i Nyhemsparken
klicka här

 

2016-12-05

Nya färjelägen i Ystad hamn!

Länk till TA

2016-09-02

Detta är Hamngruppen!

Klicka här

2016-03-30

Trafikverket sågar infartsutredning!

2016-02-28

Järnvägstrafiken via hamnen snart ett minne blott!

Från nästan 100 000 vagnar år 2006 till ca 22 000 år 2015.

Länk till TA

2016-01-27

Luftföroreningar från sjöfarten är större än man tidigare trott!

2015-09-16

Nyhet

2015-04-26

Börjar Hamnen få kalla fötter?

Läs mer här!

Beslut om FÖP 2025 överklagat!

2014-06-27

Läs mer om den oseriösa föredragningen!

Klicka här!

En "sågning" utan motstycke!

Läs Länsstyrelsens nya yttrande!

2014-03-25

Söderslättspartiet har realistiska lösningar!

Klicka här!

 

2014-02-05

Inga positiva nyheter om Trelleborg!

Läs insändare i TA

2014-01-08

Dags att ta helt nya tag!

Läs uppmaning!

2013-12-15

Lastbilstrafiken livsfarlig enligt Bingsgård!

Läs mer på nyhetssidan

2013-10-02

Trafikverket och Länsstyrelsen säger nej till yttre ringväg!

Klicka här

2013-10-02

Tekniska nämndens förslag till hamninfart illa för österborna!

2013-09-22

Sten Björk (S) talar med kluven tunga!

Läs insändare i TA

2013-09-14

Misskötsel av Östra stranden!

2013-07-08

Tyréns konsultrapport angående hamninfart!

2013-06-20

Rapporten är från
2010-06-29

Pappa, snart ska Östra skolan rivas!

Läs insändare i TA

2013-06-20

Nu är det klart!Kockums flyttar inte till Trelleborg!

Läs mer här

2013-04-17

.

Än finns tid för besinning!

Läs insändare i TA

2013-02-15

Trelleborg kan bli mer eftertraktat!

Läs Stefan Brechensbauers insändare i TA

2013-02-14

Trelleborgs Hamn-vd leder löneligan!

Läs mer på nyhetssidan

2012-10-29

Kommunen ökade sitt borgens-åtagande åt Hamnen!

2012-10-22

Nu bygger 
Hamnen färjeläge 10 och flyttar hamnen österut!

Läs mer här!

Nedåt för Hamnen!

Länk till TA

2012-07-14

Luftutsläpp gör invånarna sjuka!

Länk till TA

2012-01-21

Trelleborgs hamn varslar 10

Länk till TA

2012-01-15

Regeringen vill öka lastbilstrafiken!

Läs mer här!

2011-12-19

Inga färjor drivs med biogas!

Läs insändare i TA!

2011-09-08

Hamnen ville stoppa domstolsprocess!

Länk till TA

2011-07-27

Hamnens fakta bör tala för sig själv!

2011-05-05

Satsa på direktfärjor!

Läs insändare i TA

2011-01-19

Katastrofala siffror för hamnen!

Läs insändare i TA

2011-01-19

Motion: Riskanalys av kommunal borgen för hamnen

2010-12-27

Trelleborg – miljöbov eller miljöhjälte?

2010-12-02

Dålig luft i Trelleborg!

2010-11-19

Stöd Hamngruppen!

För att täcka kostnader för hemsida, annonser, flygblad m.m. tar Hamngruppen tacksamt emot 50 kr per sympatisör, eller ett frivilligt bidrag, på Bankgiro 499-4257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volymerna för Hamntrafiken 2023 är även de oroväckande!

Precis som de var 2022!
Lastfordon, trailers och släp minskade med 6 procent, vilket måste anses som oroväckande, då det inte är i linje med den årliga ökning på 3-6%, som Hamnen och de ledande politikerna i Trelleborg förväntar sig och planerar för! Järnvägstrafiken, som man alltid satsar på, ökade ifrån låga nivåer med 48%. Vilket innebär att antalet järnvägsvagnar 2023 endast var ca 65% lägre än de var 2007!

Antal passagerare ökade ganska mycket och ligger nu nära antalet för 2017. Volymerna för personbilar/bussar ökade också och ligger nu strax över volymerna för 2019!
Se mer här

 

 

 

 

Länsstyrelsen sågar Västra Ringvägen

Precis som Trafikverket sågar Länsstyrelsen Trelleborgs kommuns planer på den Västra Ringvägen. 

Man riktar skarp kritik mot detaljplanen för Västra Ringvägen. Länsstyrelsen lyfter fram stora brister på flera områden, bland annat gällande biotopskydd, strandskydd, högexploaterad kust, hälsa och säkerhet-förorenad mark och buller, riksintresse för kommunikationer. Framförallt lyfter man frågan om Västra ringvägen har ett väsentligt samhällsintresse. Svaret, utifrån allt vi nu vet, är ett rungande nej. Att tvinga godstransporter och biltrafik att färdas 4 kilometer extra inte bara underminerar de nationella målen utan utgör även en miljöbelastning som kan ha långvariga konsekvenser för vår kommun.

Kommunen har inte presenterat något övertygande argument för varför det befintliga vägsystemet inte skulle vara tillräckligt. Är det verkligen nödvändigt att äventyra vår värdefulla jordbruksmark för denna opåkallade väganläggning? Cirka 18 hektar jordbruksmark, som borde vårda för framtida generationer, hotas av projektet. För att inte tala om produktionsstörningar och den långsiktiga påverkan av en väganläggning som kan hålla jordbruksmarken otillgänglig under byggtiden.
Miljöbalkens 3 kap 4 § sätter ribban högt, och av god anledning. Marken bör endast tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen. Denna väg, som tydligt går emot allmänhetens bästa, är långt ifrån ett sådant intresse.

Det är aldrig för sent att riva upp omoderna beslut.

Länsstyrelsens yttrande finns här!

 

 

Volymerna för Hamntrafiken 2022 är oroväckande!

Lastbilstrafiken minskade med 1,5 procent, vilket måste anses som oroväckande, då det inte är i linje med den årliga ökning på 3-6%, som Hamnen och de ledande politikerna i Trelleborg förväntar sig och planerar för! Järnvägstrafiken, som man alltid satsar på, visar katastrofala siffror!

Volymerna för passagerare och personbilar/bussar har stigit rejält jämfört med coronaåren 2020-21, men ligger betydligt under volymerna för 2019!
Se mer här

 

 

 

 

 

Med anledning av artikeln i Trelleborgs Allehanda den 21 augusti 2022, svarar Trafikverket Cecilia Schyllert följande:

”Trafikverket följer den avsiktsförklaring från 2020 vi har med Trelleborgs kommun. De utredningar som Trafikverket har gjort menar vi visar att kapaciteten på den befintliga hamninfarten bör hålla tills åtminstone 2030-35, därefter har vi inte tittat eftersom prognoserna blir så osäkra. Vi jobbar även aktivt med att förbättra förutsättningarna att lyfta över med gods från väg till järnväg och sjöfart, bl.a. tillsammans med Trelleborgs hamn.”
Med vänlig hälsning
Gro Jæger Handläggare

  

                     

Väst är bäst för din ekonomi

Det är ett faktum att östlig hamninfart tills vidare inte har någon finansiering. Konsulter har beräknat kostnaden till 1 200 000 000 kronor. Staten har sagt nej till projektet och därmed finansiering.

INFRASTRUKTUR 1,2 miljarder går att låna. Då är det du som kommuninnevånare som sätts i skuld. Med siffror på skattekraften i Trelleborg görs en beräkning på ränta och amortering. Den visar att en skattebetalare med medelinkomst skall betala 3000 kronor extra skatt varje år under 30 år för ett sådant lån.
Styret har presenterat att hamnen skall bekosta den del av hamninfarten som ligger inom hamnområdet. Den man benämnt ”evakueringsväg”. Observera nu att hamnen ägs av kommunen. Alltså är det även här skattebetalarna som är ”ägarna”. Det duger inte att försöka dölja kostnader.
Projektet måste betalas och för en kommun blir det med mera skatt eller genom motsvarande inskränkningar inom till exempel skola, vård och omsorg.

Det finns förslag hur en västlig hamninfart kan bli bäst för alla. En nedsänkt vägbana med överbyggnad. En lösning som byggs på flera håll i Sverige. Då varken syns eller hörs lastbilarna. Det kan finansieras med en trafikavgift (vägtull). Det räcker att låta lastbilarna betala någon hundralapp vardera. Vägtull tillämpas inte i Sverige för allmänt vägnät och kan inte tillämpas på styrets förslag på östlig hamninfart. Men för broar och tunnlar är staten alltmer intresserad att godkänna projekt. Det har redan gjorts i andra städer så Trelleborg kan stå på tur för en modern tunnellösning av västlig hamninfart.
I ett fall då staten mot förmodan inte skulle godkänna vägtull så är ändå västlig hamninfart delfinansierad med statliga medel. Trafikverket har i avsiktsförklaringen med kommunen förbundet sig att finansiera en förbättrad västlig infart.

Slutsatsen är tydlig. Det gäller mycket stora pengar. Östlig hamninfart har endast kommunal finansiering. Västlig hamninfart har finansiellt stöd av Trafikverket och staten.

Folkomröstningen gäller om en hamninfart skall vara från väster eller från öster. Väljarna i Trelleborgs `kommun har ett ekonomiskt val att göra.
Axel Bengtsson, initiativtagare, Ja till västlig Hamninfart
Christian Ottergren, sakkunnig, Ja till västlig Hamninfart

 

 

Se filmen

FÅNGADE BAKOM RÖKEN
40 minuter - YouTube
 

 

 

Tänk "Söderslätt" -
då blir valet lätt!

 

 

 2021-11-01

Överdrifter och lögner för att få igenom en flytt av hamnen!

Man har från början använts sig av överdrifter och lögner för att få igenom en flytt av hamnen och bl.a. starkt överdrivit den förväntade ökningen av hamntrafiken! På detta sätt har man lurat politikerna i Trelleborg!

T.ex. i Mannheimer Swartlings bemötande på inkomna synpunkter på utbyggnad och flytt av hamnen, som skickades till Miljödomstolen år 2009, står det att mellan år 2007 och 2015:

 • Förväntas lastbilstrafiken att öka med 30%. I verkligheten minskade lastbilstrafiken med nästan 2%.
 • Personbilstrafiken skulle under samma period öka med 50%. I verkligheten ökade den trafiken med ca 10%.
 • Järnvägstrafiken skulle också öka med 50%. Här blev det i stället en katastrofal minskning med 70%!
 • Passagerartrafiken beräknades öka till 3 miljoner/år 2015. Antalet passagerare 2015 var drygt 1,7 miljoner. En överdrift med 43%
 • Man beräknade även att 17 miljoner ton gods skulle transporteras via hamnen 2015. 2015 transporterades 11 miljoner ton och 2020 hade man inte ens kommit upp till 12 miljoner ton.

  Hamnstyrelsens ordförande Jan Isaksson sade i kommunfullmäktige 2012 att rederierna skulle lämna hamnen, och att den kommer att självdö om vi inte flyttar och bygger ut den.
  Han sade vidare att rederier ville ha fartyg med gasdrift i Trelleborgs hamn, men det fanns inte plats för dem då.
  Nu måste där väl finnas plats?
  Ett av hans argument var att företag vill flytta hit till Trelleborg och nämnde Kockums. De kom aldrig till Trelleborg.
  Han menade även att järnvägstrafiken kommer att öka, den har minskat med 45% sedan dess.

  Man har från hamnens sida flera gånger slagits sig för bröstet om att Elanslutning av fartygen har gjorts. Men den används inte i någon större utsträckning.

  Att inga hus behöver rivas påstod någon politiker för ett tiotal år sedan. Idag handlar det om att  närmare 20 hus måste bort!

  Hamnen påstår att de ökat volymerna med i genomsnitt 6%/år. Verkligheten är helt annan! Klicka på länken!

  I handlingar inskickade till myndigheter 2009–10 beräknar man att antalet lastbilar är ca 55% av det totala antal fordon som transporteras via hamnen. Andra volymuppgifter visade på att 66% lastbilar var det rätta. Handlingar angående den nu, år 2021, planerade evakueringsvägen visar på över 80% lastbilar. När det passar så sänker man procenttalet, men nu då man ska göra det så svårt att evakuera via Östra Förstadsgatan, då är lastbilarna plötsligt över 80% av landsvägsfordonen! Så jobbar man med de små stegens tyrrani!
  Sedan är det omöjligt att evakuera över 1000 fordon ifrån hamnen utan att det blir kaos! Det säger sig självt!

 

2021-10-21

Hur troligt är det att det blir en östlig hamninfart i framtiden?

 

 
 
2021-10-10
 

Kommunen startar rättslig process för att tvinga bort husägare!

Trelleborgs kommun går vidare med expropriation av de fastigheter i Mellanköpinge som behövs för att den östra ringvägen ska kunna dras som kommunen vill. Fyra boende har hittills vägrat sälja till kommunen som nu startar en rättslig process för att komma åt deras mark. 

Fastighetsägarna ska bl.a. låta högre instanser pröva samhällsnyttan med dragningen av ringvägen. - Det finns idag andra alternativ till väg till hamnen.

– Vi uppskattar våra hem så mycket att det är värt att ta strid för, säger Per Christensson.

 

 
2021-03-23
 

2020 var ett svart år för Trelleborgs hamn! Pandemin ställde till volymerna för passagerartrafik och bilar/bussar! Hamnen påstår att de ökat i genomsnitt med 6%/år! Verkligheten är helt annan! Läs mer här.

 
 
2020-12-24

Kostnaden kommer att bli högst rimlig

Svar till signaturen LBP:s insändare i TA (den 21 december 2020).

Det låter ju seriöst att referera till Ny Teknik. Men för läsarna som inte har prenumeration är det kanske inte så lätt att kolla källan från 2011.

Du, signatur LBP, har emellertid läst på ett fullständigt vinklat sätt. I Ny Teknik står mycket riktigt hur långt kommer man för 1 miljard. Man kommer 1 kilometer om man bygger motorväg i tunnel. Det står också att detta är i Stockholm med bergarten gnejs där man måste spränga sig fram meter för meter. Det står också i  samma artikel i Ny Teknik, att citytunnel i Malmö kostar ungefär hälften så mycket, där man med avancerad borrutrustning går genom kalksten.

SÖS bild visade en variant på känd teknik kallad cut and cover. Man sänker vägbanan och gör en överbyggnad. PEAB har just ett pågående projekt i Göteborg som vi refererar till. Där skall det byggas flervåningshus på överbyggnaden. Vi vet kostnaden men även den är mer komplicerad än det vi visar för Trelleborg. Din uppskattning 1 miljard per kilometer är mångdubbelt för hög och fullständigt galen. Det andra som du överdriver är bygglängden 6 kilometer och du kommer till ett helt sanslöst belopp.

Det vi anser man skall göra är att lägga pengar på att utreda verkligheten i Trelleborg. Utförande och bygglängd. Den kommer att bli högst rimlig i kostnad.

Vad gäller avgaser så finns i Stockholm rening på ventilationsluften från tunnlarna. Problematiken är också kopplat till klimatutsläpp. Med alltmera eldrift eller vätgasdrift kan framtiden med all säkerhet ge oss minskade problem med avgaser.

Slutligen, förslag till finansiering med vägavgift tillämpas på två strategiska broar och några tunnlar däribland Öresundstunneln. Detta är speciella konstruktioner i likhet med SÖS-förslaget men Sverige har ingen avgiftsbetalning på vägar. Därför kan inte en ringväg finansieras på detta sätt.

Christian Ottergren, Söderslättspartiet, sakkunnig infrastruktur

 
 
 
 
Vetenskap eller Beställningsjobb?
I ett av kommunen anordnat seminarium som hölls den 26 november var en huvudpunkt Stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 - betydelsen av östra ringvägen och östliga hamninfarten för stadsutvecklingen i Trelleborg, av professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Pettersson, Handelshögskolan i Jönköping. De analyserar och förklarar hur Trelleborg kan utvecklas mycket positivt inom boende, skatteintäkter, handel, näringsliv, arbetsmarknad. Dessa forskare totalt hängivna sitt uppdrag berättar att i princip hela framtiden hänger på en ringväg och östlig hamninfart.
När rapporten var under utarbetning föreslog undertecknad ett mindre förtydligande som löd: ”hamninfart med ringväg eller annan möjlig lösning på hur det går att eliminera den barriär som dagens hamntrafik utgör”. Detta avfärdades med ett svar: ” Vår studie är baserad på de förutsättningar som givits i uppdraget.” Utredningen styrs uppenbarligen av att beställaren (styret i Trelleborg) har angivit östlig hamninfart som en förutsättning för deras arbete. Rapporten gör anspråk på att vara vetenskap men för att vara det måste den göras som ett oberoende uppdrag.

Forskarna var väl medvetna om att det fanns alternativ. De fick information om Söderslättspartiets förslag hur man i stället skulle kunna utveckla hamninfarten från väster med överbyggd nedsänkt vägbana. Överbyggnaden kan inkludera parkeringsdäck med tak och så på sätt sparar man värdefull byggbar kvartersmark för högbyggda parkeringshus. Det är snarlik känd teknik som redan finns på Europaväg i centrala Göteborg. Lösningen gör att barriären med befintlig hamntrafik elimineras och befintligt centrum kan byggas samman med en nybyggd Sjöstad. Rapportens resultat med positiv stadsutveckling blir då densamma. Det finns anledning att i forskning nämna att det kan finnas alternativ när dessa är kända.

Även Trafikverket har haft förslag på hur barriären skulle kunna elimineras vilket beskevs i Trelleborgs Allehanda den 27e februari 2016.
När det ställdes frågor från åhörarna på seminariet om alternativ till ringväg och östlig hamninfart tog Mikael Rubin frågan som var avsedd för forskarna. Han svarade att alternativ hade utretts och påstod i princip: Det fanns inte alternativ !!!

Hamntrafiken kan finansiera investeringen med vägavgift vid en västlig hamninfart. Det skulle t.o.m. bli fördelaktigt för hamntrafiken med kortare körväg, besparing i tid, bränsle och slitage. Regionsdirektör Lennart Andersson på Trafikverket har uttalat: ”Det är klart att avgiftsfinansiering kan bli en betydande inkomstkälla. Så att använda det som argument för att göra stora satsningar och kanske kunna göra en barriärhämmande effekt är väl klokt i tanken. Men det kräver i princip mycket politiskt fotarbete.” Det vore rimligt att kunna få igenom en vägavgift där brukarna d.v.s. svensk import/export och inte Trelleborgs skattebetalare får betala för en hamninfart. Trelleborg borde lägga konsultpengar på att få till denna lösning.

Nu har man i stället en dyr lobbyist som har uppdraget att övertyga statliga myndigheter att vi MÅSTE ha ringväg och östlig hamninfart baserat på denna utrednings ”vetenskapliga” utlåtanden.
Trelleborgs kommun har för dyra pengar anlitat konsulter som ”bevisar” hur östra ringvägen och östliga hamninfarten påverkar statsutvecklingen. Men forskarna avstår medvetet från att ens med få ord nämna att det går att lösa på annat sätt.
Rapporten är inte objektiv vetenskap utan ett beställningsjobb och har förlorat all sin trovärdighet.
Christian Ottergren
sakkunnig infrastruktur
Söderslättspartiet 2020-12-06
 
 
 

 

För en östlig hamninfart katastrofala yttranden av Länsstyrelsen!

Yttrande på Detaljplan för Östra ringvägen

Yttrande på Detaljplan för Östra hamninfarten

 

 

Nonchalant och respektlöst av kommunföreträdarna!

 

Namnlistor med 4 354 namn överlämnades till Trelleborgs kommun den 10 januari 2020. Undertecknarna vill ha en folkomröstning om infarten till Trelleborgs hamn ska vara ifrån väster eller ifrån öster. Då ingen representant för kommunen anser att underskrifterna är värt något, fick dessa lämnas i receptionen!

Läs mer på svt  och i TA

 

 

 

Namnlistor för folkomröstning redo att överlämnas! 

TA 2020-01-03 och mer här!

 

 

Medborgarmötet i Parken!

Måndag 2 december 2019

Läs mer här

 

 

 

Kommunledningen börjar bli desperata! Köper påtryckarverksamhet för miljoner! Läs här!

 

 

Miljonrullningen ökar lavinartat! Slutnotan ligger på 1330 miljoner kr.

(Uppdaterat 2019-11-14)

Kostnaden för inlösen av fastigheter för den östra hamninfarten ligger nu på mer än 59 miljoner kronor och kommer att hamna betydligt över de 80 miljoner kr som kommunen avsatt för ändamålet. (Men om länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd gäller, kommer kostnaden för inlösen bli ca 140 miljoner kr.)

Härtill kommer kostnader för projekt Kuststad 2025. De har för 2019 en exploateringsbudget på 9 miljoner och en tilläggsbudget på 6 miljoner.

 Ovanstående innebär i dagsläget ca 74 miljoner för 2018-19. Sedan tillkommer ca 20 miljoner för åren 2010-17. Då har Trelleborgs skattebetalare hittills lagt ner ca 94 miljoner kr i projektet.

Ytterliggare fastigheter och mark ska lösas in! Kostnaderna för detta ligger på 30-40 miljoner kr.

Kuststad 2025 har en total budget 2020 på nästan       20 miljoner för exploatering, drift och investeringar.

De här 140-160 miljonerna + förslag till ny dragning av ringvägens västra del på 50-70 miljoner + flera miljoner till konsulter för påtryckning, har aldrig funnits med i politikernas underlag när de tagit sina beslut. Undrar vad dessa politiker som röstat för en östlig hamninfart tycker om detta idag. Känner de sig lurade? Struntar de i kostnaderna överhuvudtaget?

Trelleborgs kommunen har även börjat att planera ett Business center ute på öster! Här kommer ytterliggare flera miljoner att gå åt utan att klartecken om en östlig infart lämnats ifrån Länsstyrelsen. Trelleborgs hamn är ett riksintresse och nya infarter, eller en stängning av hamnen, kan inte genomföras av Trelleborgs kommun, utan tillstånd av Länsstyrelsen!

(Ett tips till Mikael Rubin!)

Enligt konsultföretaget WSP beräknas ringväg med östlig infart kosta 1,33 miljarder!

Hur mycket pengar är trelleborgarna villiga att lägga på en östlig hamninfart? Våra skattepengar räcker inte hur långt som helst! Räcker pengarna till kultur, vård, skola, omsorg m.m?

 

Bjaerne Persson

 

 

Utredningen om västlig infart finns här! Absolut inte så dålig som man vill göra gällande!

 Bjaerne Persson 2019-05-09

 

 

Fortsatt västlig infart till hamnen går att kombinera med Sjöstaden! Läs i TA!
2019-03-29

 

 

Västlig infart till hamnen ska utredas än en gång!

De styrande inom (S) och (M) m. fl har nu accepterat att en ny utredning görs i samarbete med Trafikverket, angående en västlig infart. Enligt Trafikverket har tidigare utredningar inte gjorts förutsättningslöst!
Något som Söderslättspartiet påpekat under flera år!
Utredningen ska vara klar under 2019.

 

De ledande inom (S) och (M) börjar även inse att Sveriges klimatpolitiska mål inte medger att ca 1 miljon fordon/år (lastbilar/trailers/personbilar/bussar) får en förlängd körsträcka på minst 6 km för att ta sig till och från Trelleborgs hamn.
Totalt över 600 000 mil/år! Varav cs 66% är tung trafik!
Länsstyrelsen som är regional miljömålsansvarig myndighet kommer aldrig att acceptera denna stora ökning av växthusgaser!

Bjaerne Persson 2018-06-15

 

Inte aktuellt med ringväg till hamnen enligt Länsstyrelsen!

I brev till Trelleborgs kommun den 13 april 2018 skriver Länsstyrelsen följande;

Länsstyrelsen och Trafikverket har under lång tid ifrågasatt kommunens planer på en ny ringväg som redovisas i Trafikstrategin under ”Planerad utveckling”. Ringvägen har inte utretts enligt den gängse planeringsprocessen med en förberedande studie (åtgärdsvalsstudie), där kommunen först blivit överens med staten om problem- och målbeskrivning samt sedan enligt fyrstegsprincipen prövat alternativa åtgärder.

Trafikverket beslutade den 1 februari 2017 att dra tillbaka utpekandet av E6 Ringled Trelleborg som riksintresse enligt 3 kap 8 miljöbalken. Det innebär att en ringväg runt Trelleborg i form av nybyggnad samt omlokalisering av E6 inte är aktuell i riksintressesystemet. Kommunen behöver även fortsättningsvis ta hänsyn till riksintresse väg till hamnen, i sin nuvarande sträckning väster om Trelleborg, i all planering som kan påverka riksintresset.

Länsstyrelsen

Med tanke på ovanstående så undrar man när (S), (M) m. fl. partier, inser att det inte blir någon ringväg till hamnen, och slutar med att lägga ut miljontals kronor till ingenting. Pengar som kunde komma trelleborgarna till nytta!

Bjaerne Persson 2018-05-28

 

 

 

Trelleborgs Kommun vill inte samarbeta med Trafikverket!
Kommunen vägrar skriva under samarbetsavtal!
Läs avtalsförslaget här

Trelleborgs Allehanda vägrar att skriva om den av kommunen ännu ej diarieförda handlingen som nådde kommunen den 2 mars! Troligen gagnar förslaget inte TA:s syften!

Bjaerne Persson 2018-05-10

 

 

Oärlighet lönar sig i Trelleborg!

Kostnader på uppemot 85 miljoner kr. som ev. expropriationer för inlösen av mark och fastigheter medför, har aldrig diskuterats under alla år. Man har medvetet, med de små stegens tyranni, hållit tyst om dessa kostnader. T.o.m i filmen på YouTube  https://youtu.be/aClFbjoNcoA , som publicerades den 20 juni 2017, med olika förslag på hamninfart, har man inte redovisat något. Man har istället lagt in en ny väg till fastigheterna vid Nyhemsparken! Kf har än en gång tagit beslut på manipulerat underlag!

Bjaerne Persson uppdaterat 2018-03-06

 

 

Fastighetsägare säger nej till tvångsinlösen!

Vid möte med representanter för Trelleborg kommun den 14 jan. 2018 var fastighetsägarna av ett 20-tal fastigheter inbjudna till inormationsmöte. Endast en kunde tänka sig att ta emot erbjudandet. Expropriation (= tvångsinlösen) får ske för att tillgodose allmänna kommunikationsbehov.
Frågan är om det kan anses vara ett allmänt kommunikationsbehov då en infart till hamnen finns idag?

Bjaerne Persson 2018-01-24

 

Ringvägens dragning beslöts av Kommunfullmäktige i kväll.

En sorgens dag för Mellanköpinge, Snövitsområdet, Östra stranden m.fl. områden! Förslaget innebär en längre väg till hamnen på ca 7 km och att närmare ett 20-tal fastigheter i Mellanköpinge, Snövitsområdet och på Östra stranden tvångsinlöses på beslut av en stor majoritet av Kommunfullmäktiges ledamöter. Trots att framförallt (M) och (S) under många år har varit de stora tillskyndarna av den östliga infarten till hamnen, så lyckades Trelleborgs Allehanda få det till att det var SD:s förslag som gick igenom!
Troligen var det även en sorgens dag för alla skattebetalare i Trelleborg.

Bjaerne Persson 2017-11-27

 

 

 

Torbjörn Karlsson (S) luras om volymökning i hamntrafiken!

Under kvällens debatt i kommunfullmäktige (25/9-2017) sade han att antalet fordon ökat varje år sedan milleniumskiftet med 4,5%. Ett helt nytt sätt att räkna! Nu handlar det plötsligt om ett genomsnitt. Sanningen är att det transporterades 702 660 trailers, lastfordon och släp år 2007, men färre, 698 701, år 2016. Även hamnen räknade i sin planering år 2008 med en ökning med ett par procent varje år framåt!

Räknar man in personbilar och bussar kommer man endast upp i en ökning sedan 2007 på totalt  2,4%! Passagerarantalet har minskat med 9% sedan 2007! Minskningen av antalet järnvägsvagnar är katastrofal! Från 77000 vagnar 2007 till 21000 år 2016! (Antal järnvägsvagnar år 2018 var 16100!)

2007 är ett viktigt år för då var det "all-time high" och man beslöt att flytta hamnen då man väntade stora volymökningar i framtiden.

Bjaerne Persson

 

Nya förslag till hamninfart och truckcenter. Värre än någonsin!

Förslag finns om att flytta truckcenter närmare bostadsområde! Helt hänsynslöst förslag!

Se karta med ringväg och truckcenter här.

Se Norconsults förslag (börjar sida 18)

Bjaerne Persson

 

 

Fel i Trelleborgs Allehanda

Den 28 december 2016 skrev Lasse Bryggare en krönika i TA där han missuppfattat varför en del av Söderslättspartiets företrädare uteslöts! Huvudsakligen var det inte p.g.a. att de sagt ja till infartsutredningen, utan därför att de gjorde ett mot demokratiska beslut grovt övertramp, då de föreslog sig själva till poster i kommunala bolag. Detta i strid mot partimedlemmarnas mötesbeslut!
Även Lasse Bryggare har lite svårt för demokrati då han anser det vara svårt för SÖS att sitta med och administrera framväxten av Kuststad 2025. Inte alls! Kvarvarande medlemmar i SÖS rättar sig efter demokratiska beslut!

Bjaerne Persson

 

 

Hamngruppen vill inte lägga ner hamnen!
Men vill inte ha tusentals lastbilar dagligen rakt igenom villaområden!
Läs mer här

 

 

Kommunfullmäktige sade ja till infartsutredningen!

Vid kommunfullmäktiges möte den 29 februari 2016 beslöt mötet med stor majoritet att flytta hamntrafikens miljöproblem ut till de boende på öster!Samtidigt beslöt man att väg 108 ska vara den nya leden för trafiken till och från hamnen. Är politikerna medvetna om att de gör väg 108 till en mycket farlig trafikled, liknande E6 mellan Trelleborg och Vellinge innan den byggdes om till motorväg? Trafikverket har klart sagt ifrån att man inte är beredda att även bygga om väg 108 till motorväg!

  

 

Söderslättspartiet accepterar inte infartsutredningen i nuvarande skick!
Vid medlemsmöte den 13 feb. 2016 beslöt partiets medlemmar med stor majoritet att säga nej till infartsutredningen. Mötet ansåg att ett flertal frågor inte var utredda, och att de ekonomiska beräkningarna var partiska!

Texten i utredningen: Bron (över väg 9) kan eventuellt innebära att någon fastighet behöver lösas in, är direkt ohederlig!

 

 

Söderslättspartister säger nej till infartsutredning!

Vid möte den 6 feb. 2016 kunde ett 50-tal medlemmar och sympatisörer till Söderslättspartiet, lyssna på när Christian Ottergren, Söderslättspartiets ledamot i Trelleborgs kommuns politiskt tillsatta Infartsutredning, informerade om bristerna i utredningen.

De största bristerna är:

- Ytterst sporadisk kontakt med Länsstyrelse och Trafikverk, samt avsaknad av acceptans från dessa, för en ny hamninfart viktigaste organ!

- Orimliga kostnadsberäkningar för både en västlig och östlig infart!

- Tunnelförslag avfärdat på felaktiga grunder!

Läs mer i presentationen som finns här

Mötesdeltagarna var även mycket upprörda över SÖS styrelse beslut att acceptera utredningens förslag utan att låta medlemmarna diskutera frågan.

Frågan ska diskuteras på medlemsmöte den 13 februari i Grönby. 3 dagar efter Kommunstyrelsens beslut! Mötesdagen planerad av Bengt Gunnarsson och hans medlöpare!

 

 

 

SÖS styrelse oenig om infartsutredningen!

2016-01-14. Trots att flera medlemmar ville analysera infartsutredningen, samt menade att ett medlemsmöte skulle besluta om partiets ställningstagande i denna hjärtefråga, lyckades ordförande Bengt Gunnarsson trumfa igenom (4 mot 3), att partistyrelsen skulle ställa sig bakom utredningens slutsats! Ingen av dessa 4 som röstade för, var verksamma i Hamngruppen eller i SÖS grundande. Ett svek mot partiets grundläggande fråga och mot partiets medlemmar!

 

 

Hamngruppen har rätt!

En tunnel mycket bra för miljön i Trelleborg!

Enligt en utredning är en tunnel för vägtrafiken till och från hamnen ett bättre alternativ i alla avseenden jämfört med dagens lösning. En tunnel tillgodoser bättre hamnens behov av att expandera, Sjöstadens utbyggnad hindras inte och kan egentligen påbörjas omedelbart. Barriäreffekten mellan staden och havet tas bort, trafiksäkerhet förbättras betydligt. Det blir också mindre buller och mindre luftföroreningar med en tunnel! (2015-02)

Läs mer här:
http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/manga-plus-for-dyr-infart-fran-vaster/

 ________________________________________________________

 

Hamnens volymer
långt under prognos!

Överoptimistiska tillväxtprognoser har inte infriats!

I de prognoser som användes i investeringsunderlag mm för att motivera hamnutbyggnaden talades det om en godsvolymökning  till  i häradet 14-16 miljoner ton/år. Miljödomstolens tillstånd säger 17 miljoner ton. Godsvolymen 2014 blev strax över 10 miljoner ton.

Den mycket starka högkonjunktur som präglade åren 2005-2008 tog abrupt slut och vi lever i en helt ny omvärld.

Detta måste ansvariga politiker beakta.

Vad säger de?

Förstår de riskerna? (2015-02)

 __________________________

 

 

SÖDERSLÄTTSPARTIET
gick mest fram i valet!
En ökning från
4,9% till 7,5% av rösterna.

(2014-09)
_____________________________

 

Efter en vilseledande föredragning sade Kommunfullmäktige ja till en sämre miljö för Trelleborgarna!

Läs mer här! (2014-05)

 _________________________   

 

Hamngruppen arbetar vidare!

Det är nu 5 år sedan Hamngruppen bildades och vi har mer än 2000 sympatisörer. Mycket är kvar att göra. Kommunmajoriteten fortsätter att arbeta för en ringväg till hamnen, trots att Länsstyrelse och Vägverk sagt nej! Centerpartiet vill nu använda den nya inre leden, kallad stadsgatan, för trafiken till hamnen. Nu är det andra grupper som utmanas! Ni som nu riskerar att drabbas av miljöförstörarna är välkomna till Hamngruppen.
Beslut ska tas inom kort gällande den fördjupade översiktsplanen.

Inom ett par år måste också borgensåtagandet åt Hamnen öka ytterligare. 
Nu är borgensåtagandet uppe i 887 miljoner!

Vi fortsätter vårt arbete med att informera trelleborgarna!

(2014)

 __________________________

 

 2014

 

 

 

Kommunen arbetar nu med 2 alternativ till ny hamninfart från öster

1) Hamnstyrelsens ursprungliga förslag från Dalakorset
västerut på väg 9, längs spåren utvändigt och parallellt med havet, ut till den nya utfyllnaden på ca 80 fotbollsplaner öster om hamnen. Ett antal hus på Korsholm och Östra Stranden får rivas. Det byggs bullervall längs järnvägen och delar av vägen samt även en bullervall längs havet!
Trafiken från hamnen kommer då att gå mellan dagens bullervall och väg 9 österut till rondell någonstans vid Anderslövsvägen förlängning!

2) Från Dalakorset västerut via väg 9 till rondellen Östra korset och tråg ut till plattan. Slakteriet rivs. All trafik på väg 9 mellan hamn och Dalakorset.

 _________________________

 

Enorm minskning av godset
i hamnen! Man ligger 30% under prognos! Politikerna lurade!          (20 jan 2013)

 __________________________

 

 

Nu gäller det att vara med!
Läs Hamngruppens brev!
(2012-03)

 _________________________

 

 

ÖPPET BREV TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Klicka här!  (2011-06)

 _________________________

 

 2011

 

Klicka på bilden!

 Hamnutbyggnaden är igång!

Högsta domstolen och Miljööverdomstolen nonchalerade de felaktigheter och brister som fanns i hamnens ansökan, samtidigt som man bortsåg ifrån Trelleborgs idag dåliga miljö.

Domstolarna förbisåg de allvarliga konsekvenser på den marina miljön som den kraftiga hamnutbyggnaden i Trelleborg medför. Förlängningen av pirarmarna innebär ett stort ingrep i vattenströmningar och sedimenttransporter med erosion, att kalkylmässiga beräkningar inte räcker. Försämrad vattenomsättning kommer också att ge negativa konsekvenser för det planerade marina naturreservatet väster om hamnen vid Stavstensudde.

Domsluten grundas även på felaktiga uppgifter gällande luftföroreningarna. I hamnbolagets ansökan anges att tomgångstiderna för vägtrafiken till hamnen har beräknats till 3 min per fordon! Under lastningen sker tomgångskörningen oftast under mycket längre perioder än ansökan anger, särskilt vintertid för uppvärmningens skull. Domstolen har inte beaktat den planerade ökningen i trafik som det medför med tillstånd till 17 miljoner ton, vilket är en ökning med 67 % från nivån på 10,2 miljoner ton 2009.

Domstolarna har inte tillräckligt värderat att hamnbolagets ansökan egentligen bygger på en östlig infart.

År 2010 beslöt Trelleborgs kommunfullmäktige att anta en ny översiktsplan med en yttre trafikled runt Trelleborg som ansluter mot hamnen från öster. Den nya färdvägen blir 10 km längre än dagens väg från hamnen. Trelleborgs hamn planerar för 3 000 fordon på dygn med det nya tillståndet. Det blir 30 000 km längre färdväg per dygn!

Hamngruppens tre allvarliga invändningar mot hamnens expansion.

• Ekonomin - det är en alldeles för stor investering för ett litet bolag, trelleborgarna måste gå i borgen. Framtiden är osäker, Fehmarn Bält bron ska stå klar 2020!

• Miljön – enligt Skånes luftvårdsförbund är det totala kväveoxidutsläppet 54 kg per person i Trelleborgs kommun och det ligger betydligt högre än genomsnittet i länet (20 kg). Den dominerande utsläppskällan för kväveoxider är här i form av utsläpp från sjöfart. Total förorening är 2.246 ton kväveoxid per år i kommunen! Det totala partikelutsläppet är 3 kg per person i Trelleborgs kommun och det ligger högre än genomsnittet i länet (2,5 kg). Ökad trafik ger ökade utsläpp!

Delar av den borgeliga alliansen arbetar för att stoppa beslutet från 2008 om att fartyg maximalt får ha 0,1% svavel i bränslet! Detta kommer att påverka den redan dåliga miljön i Trelleborg negativt!

• Stadsutvecklingen – det stängda hamnområdet blir dubbelt så stort, fortfarande mitt i stan. En ny östlig infart medför ökat buller och ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen för byarna och de boende på öster.

Kommunen ute på farliga vägar!

Nu när Hamnen fått klartecken för etapp 1 av hamnutbyggnaden för en kostnad på 417 miljoner kronor, riskerar politikerna trelleborgarnas hälsa och ekonomi. Anledningen till denna första etapp är att någon färjelinje, enligt Hamnstyrelsen, planerar bygga 240 m långa färjor som inte får plats i dagens hamn. Vilket rederi det är vet vi ännu inte och vi vet inte när. Det blir kanske år 2020, samtidigt som Fehmarn Bält förbindelsen planeras bli färdig! Vi vet inte! Det är ett mycket farligt ekonomiskt vågspel då det krävs en stor ökning av trafiken för att betala investeringen.

Enligt de prognoser som politikerna baserat sina beslut på, kommer trafiken att öka uppemot 30 % de närmaste åren. Enligt Hamnen så påverkar en bro över Fehmarn Bält trafiken via Trelleborgs hamn marginellt. För miljön på väster och i centrum innebär det en markant ökning av miljöfarliga utsläpp under många år, då den planerade ringvägen med tunnel till hamnen inte kommer att realiseras det närmaste årtiondet.

Mer om Trelleborgs hamn på:

SÖDERSLÄTTSPARTIET